Usmerňovače

Usmerňovače budú vždy dôležitým prvkom “srdcom” jednosmerného napájania. Eltek preto kladie veľký dôraz na výskum a vývoj nových jedinečných riešení, spĺňajúcich kvalitativne a funkčné očakávania modernej telekomunikačnej siete.